Jak, gdzie i kiedy?

Umowę można zawrzeć drogą telefoniczną, elektroniczną lub podczas spotkania z przedstawicielem. W pierwszym przypadku musimy dysponować kartą płatniczą, która umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet.

Większość z polis można także wykupić nawet w dniu wyjazdu, choć agenci sugerują, żeby dla własnego komfortu lepiej zrobić to dzień wcześniej. Natomiast w PZU mamy karencję 48-godzinną. I należy to uwzględnić szczególnie przy krótkich wyjazdach. Jeżeli chcemy ubezpieczyć towarzyszy podróży, musimy być przygotowani na posiadanie takich danych jak: imię, nazwisko, dokładny adres, wiek oraz PESEL.

Zbiorowe ubezpieczenia dostępne są zazwyczaj dla grup powyżej 10 osób. Przykładowo w ERGO HESTII możemy liczyć na 15% rabat dla grup powyżej 9 osób. Dodatkowo ubezpieczyciele doradzali nam, aby wyjeżdżając w grupie wykupić jedną polisę – może to nam znacznie ułatwić wszelkie formalności. Warto pamiętać jednak, aby każdy z ubezpieczonych posiadał przy sobie jej kopię.

W najgorszym wypadku…

W razie choroby, np. zatrucia czy bólu zęba, powinniśmy skonsultować wybór placówki z ubezpieczycielem, aby opłata została dokonana bezgotówkowo. Polisę warto trzymać zawsze przy sobie, gdyż w razie pomocy medycznej lekarze żądają pozostawienia jej kopii.

Jeśli będziemy ofiarami cięższego wypadku, to scenariusze są dwa. W przypadku sytuacji, kiedy jesteśmy przytomni, a ratownik nie widzi konieczności jak najszybszego przewiezienia nas do najbliższej placówki medycznej, to powinniśmy skontaktować się z naszym ubezpieczycielem (numer infolinii zamieszczony jest na każdej polisie). Instruuje on nas wówczas gdzie mamy się udać po pomoc. Ewentualne usługi tłumacza są zazwyczaj wliczone w cenę ubezpieczenia.

Jeśli jednak nasz stan wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy lub przetransportowania do szpitala, to po zakończeniu leczenia koniecznie zadbajmy o wystawienie nam rachunku. To on będzie później stanowił główny dowód roszczenia wypłat z tytułu zwrotów kosztów leczenia. Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia to ratownik i lekarz decydują o sposobie przeprowadzenia akcji.

Jak się to ma jednak do rzeczywistości? Z tym bywa różnie. Okoliczności zdarzenia mogą spowodować, że ubezpieczyciel znajdzie odpowiednie kruczki prawne i odmówi wypłaty odszkodowania. Ostatecznością są procesy sądowe, na które decyduje się niewiele osób.

Fora grzmią od użytkowników, którzy podczas letnich wakacji musieli skorzystać z usług lekarza za granicą. Na zwrot kosztów od ubezpieczyciela niektórzy czekają do dziś. Warto w tym miejscu podkreślić, że zaświadczenia od lekarza o skorzystaniu z jego usług (wypisane najczęściej charakterem receptowym) nie są wystarczające, by po powrocie do kraju domagać się od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Zawsze więc wychodźmy z gabinetów lekarzy z rachunkiem w ręku.

EKUZ – podstawowe zabezpieczenie

Przed wyjazdem za granicę warto ubiegać się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia nam ona dostęp do opieki medycznej w ramach państwowego systemu opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz na terenie Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Na jej podstawie przysługują nam świadczenia w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Nie oznacza to jednak, że opieka medyczna za granicą będzie dla nas całkowicie bezpłatna. Każde państwo członkowskie ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń.

Polski turysta udający się do Austrii, będzie traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona w austriackim systemie opieki zdrowotnej. Oznacza to, że transport do najbliższego szpitala będzie nieodpłatny, do Polski zaś już tak. W Austrii zapłacimy także za ratownictwo górskie i transport lotniczy.

Przed wyjazdem warto więc sprawdzić, na jakie bezpłatne świadczenia możemy liczyć w danym kraju, posiadając kartę EKUZ. Jaką ją zdobyć? Wniosek można złożyć bezpłatnie w każdym wojewódzkim oddziale NFZ.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa (licencja autorskoprawna) bez pisemnej zgody właściciela strony www.traveladvisor.pl oraz autora tekstu żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.traveladvisor.pl nie może być powielana i/lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, zwłaszcza dotyczy to zamieszczania ich w innym miejscu w Internecie z podaniem źródła i/lub autora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here