„Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty.” Takie zapisy w muzeach będą musiały zniknąć.


Zamek Królewski na Wawelu czy Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich. To tylko dwa przykłady instytucji, do których wchodząc musieliśmy schować aparaty fotograficzne i kamery video. Nawet jeśli było to możliwe, to za dodatkową opłatą lub/i stosowną zgodą dyrekcji.  Dzięki wyrokowi Sądu i wpisaniu przez UOKiK takich zapisów do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, możemy swobodnie fotografować i filmować we wszystkich muzeach. I to bez dodatkowych opłat.

Sprawa z pozoru wcale nie była cicha. Liczne interpelacje poselskie czy pytania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego były do tej pory niewystarczające, by zmienić kwestionowane praktyki instytucji muzealnych.

Wszystko jednak dzięki pozwu złożonemu przez  Michała Kosiarskiego. Zakwestionował on zapis w wewnętrznym regulaminie Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, który zacytowaliśmy na samym początku artykułu.

Kluczowy dla sprawy był wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 5 marca 2010 roku przyznał on Michałowi Kosiarskiemu rację. Co więc oznacza wyrok? Nic innego jak to, że wszystkie muzea będą musiały usunąć ze swoich regulaminów niedozwolone klauzule o zakazie fotografowania czy filmowania. W innym przypadku może to być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Przeczytaj także: Hotele bezprawnie gromadzą dane osobowe

Muzeum we Wrześni nie wnosiło oficjalnego sprzeciwu. Natomiast władze Zamku na Wawelu twardo broniły swoich racji. „Nie zezwalamy na to, by ktoś samodzielnie wykonywał fotografie do publikacji. Dyrekcja ma prawo dysponować wizerunkiem Zamku Królewskiego na Wawelu. Pewne składniki owego wizerunku są nawet objęte ochroną jako znaki towarowe. To jest własność i możemy nią dysponować tak, aby nie zarabiał ktoś nieupoważniony. Nie może być odstępstwa od reguły” – powiedział dla portalu prawo.vagla.pl Jerzy Petrus, wicedyrektor ds muzealnych w Zamku Królewskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here